Sorry, this video is not available in your country.

Quý vị thông cảm và trở lại vào thời gian khác

Lịch phát sóng

VTV1 HD Thời sự 14h

Báo lỗi
Yêu thích

Chương trình truyền hình nổi bật

Xem Lại Chương Trình Truyền Hình

Hiển thị theo:

Kênh nổi bật