Top 10 ClipTV

Bí Ẩn Ngoài Vũ Trụ

Phim lẻ 8.3 88 Phút
Phim bộ 10.0 12 Tập
Phim lẻ 9.4 100 Phút
Phim lẻ 8.1 144 Phút
Phim lẻ 8.4 162 Phút
Phim lẻ 9.7 96 Phút
Phim lẻ 8.2 91 Phút

Những Nụ Hôn Ngọt Ngào

Phim lẻ 9.0 123 Phút
Phim lẻ 9.2 112 Phút
Phim lẻ 7.3 108 Phút
Phim lẻ 8.6 106 Phút
Phim lẻ 8.6 154 Phút
Phim lẻ 8.0 101 Phút
Phim lẻ 7.9 120 Phút
Phim lẻ 8.4 118 Phút
Phim lẻ 8.7 95 phút
Phim lẻ 8.0 104 Phút
background-thumb background-blur-thumb

Yêu Không Lối Thoát

Sáng là người làm bánh, tối trở thành thợ săn quỷ dữ. Vị thần chuyển kiếp phải đánh thức kí ức về cuộc tình nghìn năm đã ngủ quên trong người yêu bị mất trí nhớ.  

HBO Go - Phim Hay Mỗi Ngày

Phim lẻ 9.4 93 Phút
Phim lẻ 7.0 152 Phút
Phim lẻ 7.5 74 Phút
Phim lẻ 5.0 88 Phút
Phim lẻ 10.0 107 Phút
Phim lẻ 7.0 95 Phút
Phim lẻ 6.3 87 Phút
Phim lẻ 8.0 99 Phút
Phim lẻ 8.5 92 Phút
Phim lẻ 4.0 99 Phút
Phim lẻ 0.0 82 Phút
Phim lẻ 8.4 88 Phút
Phim bộ 9.6 107 Phút
Phim lẻ 8.0 93 Phút
Phim lẻ 8.6 86 Phút
Phim lẻ 6.5 86 Phút
Phim lẻ 5.0 86 Phút
Phim lẻ 10.0 89 Phút
Phim lẻ 7.8 103 Phút
Phim lẻ 8.3 89 Phút
Phim lẻ 7.8 81 Phút
Phim lẻ 6.0 105 Phút
Phim lẻ 7.5 88 Phút
Phim lẻ 7.5 110 Phút

Kênh Truyền Hình Đề Xuất

Gói Giải Trí Cao Cấp K+

Quốc Hội TV

Truyền Hình Xem Lại

Kênh Truyền Hình Thiết Yếu Quốc Gia

Truyền Hình Quốc Tế Xem Lại

Phim Truyền Hình Nổi Bật (Live)

Chương Trình Truyền Hình Nổi Bật (Live)

Tin Tức

Tuyển Tập Phim

Phim Hoa Ngữ

Phim bộ 0.0 27 Tập
Phim bộ 8.4 25/50 Tập
Phim bộ 5.0 27 Tập
Phim bộ 8.5 50 Tập
Phim bộ 10.0 20/58 Tập
Phim bộ 7.0 33 Tập
Phim bộ 10.0 32 Tập
Phim bộ 9.0 52 Tập
Phim bộ 10.0 55 Tập
Phim bộ 10.0 40/68 Tập
Phim bộ 8.5 36 Tập
Phim bộ 8.0 30 Tập
Phim bộ 7.0 20 Tập
Phim bộ 9.1 26 Tập
Phim bộ 9.1 16 Tập
Phim bộ 7.3 70 Tập
Phim lẻ 8.7 105 Phút
Phim lẻ 8.0 102 Phút
Phim bộ 7.5 24 Tập
Phim bộ 7.7 25 Tập
Phim bộ 10.0 20/40 Tập
Phim bộ 8.0 16 Tập
Phim bộ 10.0 81 Tập
Phim bộ 6.8 24 Tập

Thú Cưng Siêu Quậy

Phim bộ 6.8 51 Tập
Phim lẻ 7.5 84 Phút
Phim lẻ 7.5 86 Phút
Phim lẻ 6.2 95 Phút
Phim bộ 10.0 77 Tập
Phim bộ 9.9 19 Tập
Phim bộ 10.0 78 Tập
Phim bộ 6.8 52 Tập
Phim bộ 6.3 15 Tập
Phim lẻ 7.9 92 Phút
Phim lẻ 8.3 94 Phút
Phim bộ 10.0 39 Tập
Phim lẻ 8.1 88 Phút
Phim lẻ 7.0 86 Phút
Phim lẻ 8.1 98 Phút

Top Phim Trinh Thám Gay Cấn Ly Kỳ

Phim bộ 9.3 8 Tập
Phim bộ 8.0 30 Tập
Phim lẻ 9.8 90 Phút
Phim bộ 7.9 10 Tập
Phim bộ 8.0 8 Tập
Phim bộ 8.4 8 Tập
Phim bộ 9.2 8 Tập
Phim bộ 10.0 2 Tập
Phim bộ 9.1 8 Tập
Phim bộ 10.0 13 Tập
Phim bộ 8.5 9 Tập
Phim bộ 10.0 4 Tập
Phim lẻ 6.4 128 Phút
Phim bộ 6.8 10 Tập
Phim bộ 6.2 4 Tập
Phim bộ 7.4 12 Tập
Phim lẻ 7.0 129 Phút
Phim bộ 7.0 8 Tập
Phim bộ 10.0 13 Tập
Phim bộ 8.3 6 Tập
Phim bộ 8.4 8 Tập
Phim bộ 0.0 12 Tập
Phim bộ 8.7 8 Tập

Phiêu Lưu Qua Màn Ảnh Nhỏ

Phim lẻ 8.4 120 Phút
Phim lẻ 8.9 115 Phút
Phim lẻ 7.5 85 Phút
Phim lẻ 7.8 114 Phút
Phim lẻ 8.4 87 Phút
Phim lẻ 8.1 147 Phút
Phim lẻ 8.4 162 Phút
Phim lẻ 8.3 134 Phút
Phim lẻ 8.5 113 Phút
Phim lẻ 7.0 87 Phút
Phim lẻ 7.5 105 Phút
Phim lẻ 7.1 118 Phút
Phim lẻ 8.3 150 Phút

Những Tác Phẩm Điện Ảnh Về Đại Dương

Phim lẻ 9.4 92 Phút
Phim lẻ 8.0 143 Phút
Phim bộ 9.8 6 Tập
Phim lẻ 8.7 105 Phút
Phim lẻ 8.6 109 Phút
Phim lẻ 7.2 122 Phút
Phim lẻ 7.1 118 Phút
Phim bộ 9.2 6 Tập
Phim lẻ 8.9 107 Phút
Phim lẻ 8.8 129 Phút

Dành Cho Thiếu Nhi

Phim lẻ 7.9 93 Phút
Phim lẻ 8.4 167 Phút
Phim bộ 10.0 10 Tập
Phim lẻ 8.1 109 Phút
Phim lẻ 8.4 140 Phút
Phim lẻ 8.8 138 Phút
Phim lẻ 9.1 100 Phút
Phim bộ 0.0 10 Tập
Phim lẻ 8.3 150 Phút
Phim lẻ 7.3 85 Phút
Phim lẻ 7.9 92 Phút
Phim lẻ 8.4 87 Phút
Phim lẻ 8.4 130 Phút
Phim lẻ 7.9 146 Phút
Phim lẻ 8.1 161 Phút
Phim lẻ 8.3 94 Phút
Phim lẻ 8.5 153 Phút
Phim lẻ 8.7 142 Phút
Phim bộ 8.4 4 Tập

Ẩm Thực Vạn Món Ngon

Phim bộ 8.2 6 Tập
Phim bộ 6.5 5 Tập
Phim bộ 9.0 10 Tập
Phim bộ 0.0 18 Tập
Phim bộ 8.9 8 Tập
Phim bộ 8.5 10 Tập
Phim bộ 9.0 8 Tập
Phim bộ 7.7 8 Tập
Phim bộ 8.4 10 Tập
Phim bộ 9.5 6 Tập
Phim lẻ 8.4 86 Phút
Phim bộ 5.5 8 Tập

Bom Tấn Khuấy Đảo Mùa Hè

Phim lẻ 8.5 113 Phút
Phim bộ 7.0 18 Tập
Phim bộ 10.0 7 Tập
Phim lẻ 8.9 156 Phút
Phim bộ 8.2 9 Tập
Phim lẻ 8.1 155 Phút
Phim lẻ 8.3 140 phút
Phim lẻ 8.3 134 Phút
Phim lẻ 7.8 232 Phút
Phim bộ 7.1 6 Tập
Phim bộ 8.6 10 Tập
Phim lẻ 8.4 145 Phút

Phim Việt Nam Đặc Sắc

Phim bộ 8.3 35 Tập
Phim lẻ 8.3 114 Phút
Phim lẻ 7.8 93 Phút
Phim lẻ 7.9 84 Phút
Phim lẻ 8.1 100 Phút
Phim lẻ 7.9 100 Phút
Phim lẻ 8.2 98 Phút
Phim bộ 8.4 32 Tập
Phim lẻ 8.2 100 Phút
Phim lẻ 7.7 88 Phút
Phim lẻ 8.2 100 Phút
Phim lẻ 8.6 143 Phút
Phim lẻ 8.4 86 Phút
Phim lẻ 8.2 95 Phút
Phim lẻ 8.1 91 Phút
Phim lẻ 8.1 108 Phút
Phim lẻ 8.6 100 Phút
Phim lẻ 8.3 100 Phút
Phim lẻ 8.3 90 Phút
Phim lẻ 9.2 104 Phút
Phim lẻ 7.8 98 Phút
Phim lẻ 8.1 119 Phút
Phim lẻ 8.9 90 Phút
Phim lẻ 7.3 95 Phút